Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Blind Bartimaeus - 1955-08-01-Karlsruhe, August 18, 1955 19:00

William Branham


Loading the player ...


engleski Slušati Download MP3
njemački Slušati Download MP3
rumunjski Slušati Download MP3