Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Nottingham » February 20, 2011 10:00

Miesto: Nottingham - Nottingham Meeting Place, 22 Colville Street, NG1 4HQ, United Kingdom

Ten minutes Walk from Nottingham Victory


Contact Telephone number: +44 (0) 793 274 6561 or +44 (0)1159133779


Kázania z tohoto zhromaždenia


Predchádzajúce zhromaždenia