Free People's mission

Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Heb.13.8

Fiteny:

Nottingham » September 19, 2007 18:00

Toerana: Nottingham - Nottingham Meeting Place, 22 Colville Street, NG1 4HQ, United Kingdom

Ten minutes Walk from Nottingham Victory


Contact Telephone number: +44 (0) 793 274 6561 or +44 (0)1159133779


Toriteny tamin’io fihaonana io

Mbola tsy misy horonana, na fitanana an-tsoratra an’io fihaonana io, azafady miverena amin’ny manaraka


Fihaonana vao tsy ela