Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Paris » July 18, 2010 19:30

Miesto: Paris - Villeneuve-la-Garenne, 34-36 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, 92390, France

29 Marc Sangnier

á coté de centre commercial QUARTZ

Kázania z tohoto zhromaždenia


Predchádzajúce zhromaždenia