Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни

Timisoara » November 20, 2004 17:00

Място: Timisoara - Cinema Timis, Piata Victoriei no 7, Romania

Cinema Timis


address: Piata Victoriei no 7


tel. +40 256 491290
Проповеди на това събрание