Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Timisoara » September 08, 2002 10:00

Mjesto Timisoara - Cinema Timis, Piata Victoriei no 7, Romania

Cinema Timis


address: Piata Victoriei no 7


tel. +40 256 491290
Propovijedi sa ovog sastanka