Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Kinshasa » July 11, 2007 20:00

Mjesto Kinshasa - Limete Mission center, Congo, Democractic Republic of
Propovijedi sa ovog sastanka