Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Newcastle upon Tyne » April 22, 2007 10:00

Mjesto Newcastle upon Tyne - Callerton place, Methodist church, Dilston Road, NE4 5NQ, United Kingdom

Near New-castle General Hospital


Propovijedi sa ovog sastanka

Nema još ni snimka ni teksta


Zadnji sastanci