Ujumbe ya watu wa uhuru

Yesu Kristo ni sawa sawa Jana, leo na hata milele. Ebr.13.8

Lugha:

Newcastle upon Tyne » November 25, 2006 15:00

Mahali: Newcastle upon Tyne - Callerton place, Methodist church, Dilston Road, NE4 5NQ, United Kingdom

Near New-castle General Hospital


Mahubiri kutokea ku iyi makutano:

Rekodi awo nakala ya makutano iyi bado fanyiwa, tafadhali rudia apa baadaye.


Makutano ya siku iyi, upia