Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни

Newcastle upon Tyne » November 25, 2006 15:00

Място: Newcastle upon Tyne - Callerton place, Methodist church, Dilston Road, NE4 5NQ, United Kingdom

Near New-castle General Hospital


Проповеди на това събрание

Няма още проповеди на това събрание


Последни събрания