Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

ЕДЕМ НА САТАНА / William Branham

Jazyk: bulharsky

Jiné jazyky