Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Andere Länder

Sumar video iunie 2014 / Ewald Frank
Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Așa cum am trăit-o noi de multe ori, au venit oameni din est și vest, de la nord și de la sud, de pretutindeni din Europa și, de asemenea, din țări de peste Ocean, ca să asculte adevăratul și scumpul Cuvânt al lui Dumnezeu. Apoi, de asemenea, ne-am referit la ceea ce s-a întâmplat în trecutul apropiat. 195 de persoane am făcut o călătorie în Israel, credincioși din diferite țări, vizitând din nou toate orașele și locurile care au o importanță biblică și am aflat apoi că și papa va vizita Orientul apropiat și Ierusalimul. 

Frați și surori, Cuvântul lui Dumnezeu către noi și pentru noi înseamnă totul. Cum știți, în 1 Tesaloniceni 5 de la v. 1-5, apostolul Pavel a vorbit despre timpul când „vor spune «Pace şi siguranţă!», atunci un dezastru neaşteptat va veni asupra lor”. Astfel, înțelegem din Cuvântul lui Dumnezeu, caracterul urgent al situației din timpul nostru. 

Ierusalimul este amintit de 780 în Biblie, muntele Sion este amintit de 157 de ori în Biblie. Fără să intrăm în detalii și fără să spunem ceva despre alte religii, însă înțelegem că Ierusalimul este orașul ales de Dumnezeu pentru Sine și pentru poporul Său. Astfel, trebuie să înțelegem ce se petrece înainte ca Hristos, Domnul nostru, să domnească pe muntele Sion. Sunt multe versete care vorbesc despre aceasta. 

Deci, luni, 26 mai, papa Francisc a fost în Ierusalim, a făcut o vizită în camera de sus de pe muntele Sion – este singurul program pe care l-am urmărit – când în camera de sus a ținut liturghia sa catolică. Vă puteți da seama ce s-a petrecut în inima mea, în sufletul meu. Camera de sus a fost camera în care Domnul nostru a luat ultima cină. Este camera unde a avut loc turnarea Duhulului Sfânt. Și apoi, să-l vezi pe papa Francisc oficiind liturghia în camera de sus, proaspăt pregătită și împodobită. 

Preaiubiților, eu respect pe orice persoană de pe pământ; și fiecare politician, fiecare persoană religioasă care deține o funcție de conducere, trebuie să facă ceea ce trebuie să facă. 

În acest ceas se insită pe a avea pace – să fie pace. Și nu pace la New York, sau la Moscova, ci pace în Ierusalim, pace în țara sfântă. Prieteni, acum se concretizează acest lucru. Apoi, duminica viitoare, pe 8 iunie, când sărbătorim turnarea Duhului Sfânt, amintindu-ne de ziua Cincizecimii, cele două persoane principale – d-nul Peres și d-nul Abbas vor fi oaspeți nu numai la Vatican, ci în vila papei Francisc și acolo ei se vor ruga pentru pace, pentru o pace durabilă. Afirmația a fost: „Pace acum! Securitate acum!” Nu cândva în viitor, ci acum, acum. Și vă puteți închipui: când se va ruga d-nul Abbas, el trebuie să privească spre răsărit, spre Mecca, întorcându-se cu spatele la Ierusalim, iar când se va ruga d-nul Peres, el va privi spre Ierusalim, întorcându-se cu spatele spre Mecca, iar a treia întrebare este: încotro va privi papa și cui se va ruga el? Cui se va ruga el? Vom vedea în viitor, duminica viitoare. 

Dar, preaiubiților, trebuie să spun că noi am ajuns în ultimele clipe ale timpului de har. Și prorocul lui Dumnezeu pentru timpul nostru a spus că cele două lucruri se vor petrece aproape în același timp: tratatul de pace și răpirea. Într-o afirmație el a spus: „Va avea loc răpirea, apoi va fi semnat tratatul de pace”. Astfel, întrebarea mea este: cât de aproape suntem de revenirea lui Hristos, Domnul și Salvatorul nostru?

Preaiubiților, una din multele întrebări care mi-au fost adresate, a fost: „De ce sunt atâtea direcții în cadrul mesajului acestui ceas?” Iar răspunsul meu este foarte direct, dar și foarte exact, fără compromis: EXISTĂ O SINGURĂ DIRECȚIE ÎN MESAJUL ACESTUI CEAS. Mesajul acestui ceas este Cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru acest timp. Și fiecare interpretare este o minciună și este în afara Cuvântului și în afara mesajului acestui ceas. Astfel, noi trebuie să înțelegem că există o singură Biserică, o singură Mireasă și Cuvântul lui Dumnezeu este singurul adevăr și nici un verset nu se tâlcuiește după bunul plac al cuiva. 

Prieteni, trebuie să spun cu autoritatea divină a Cuvântului sfânt al lui Dumnezeu: astăzi auziți despre cutare și cutare direcție, despre tunete, despre… despre… despre… și toți spun: „Suntem în mesaj”. NU ȘI IARĂȘI NU! MESAJUL ESTE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU! Dacă nu găsiți o făgăduință în Cuvântul lui Dumnezeu, pe cine credeți voi? Ce credeți voi? Dacă nu credeți Cuvântul lui Dumnezeu, atunci ce credeți? Ce învățați voi? Dacă învățătura voastră nu se găsește în Cuvânt, atunci este în afara Cuvântului. 

De aceea, dați-mi voie să spun următoarele, în Numele Domnului Isus Hristos: ESTE NUMAI O MIREASĂ ȘI EA ESTE O MIREASĂ A CUVÂNTULUI: Cuvânt cu Cuvânt, cu Cuvânt. Nicio interpretare, nicio explicație, nicio discuție, ci adevărata sămânță a Dumnezeului Atotputernic - Mireasa lui Hristos. De aceea, pentru că revenirea Domnului este atât de aproape și noi vedem profețiile biblice și făgăduințele împlinite pretutindeni, trebuie să spunem cu autoritate divină: UITAȚI-VĂ  ÎN SUS, CĂCI RĂSCUMPĂRAREA VOASTRĂ SE APROPIE. Iar mesajul acestui ceas trebuie să ne aducă la temelia originală, la Cuvântul original al lui Dumnezeu, la început. Pentru că Isus Hristos este Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă, iar prima și ultima predică trebuie să fie identice, primul și ultimul botez trebuie să fie identice, totul trebuie reașezat pe temelia originală pusă de apostoli și profeți. William Branham n-a adus o nouă religie, William Branham a fost un om trimis de Dumnezeu, profetul făgăduit pentru acest timp, înaintea venirii zilei Domnului, ca să ne aducă înapoi. 

Și eu mă bucur că L-am cunoscut pe Domnul înainte de a-l cunoaște pe profet. Eu îl respect pe profet cum nimeni altcineva de pe pământ nu poate s-o facă, pentru că eu l-am cunoscut personal vreme de zece ani. Am văzut ceea ce a făcut Dumnezeu în slujba lui, eu sunt un martor ocular. Am tradus toate predicile lui în limba germană. Eu cunosc mesajul său foarte bine: acesta nu este în afara Cuvântului, ci este în Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu! De aceea, fiecare afirmație pe care a făcut-o el, noi o ducem înapoi la Scripturi.

Preaiubiților, Dumnezeu să-Și împlinească voia Sa cu poporul Său. Cum scria Pavel în 1 Tesaloniceni 5, despre ziua Domnului, despre momentul când vor zice: „Acum este «Pace şi siguranţă!», atunci un dezastru neaşteptat va veni asupra lor”, același apostol Pavel a scris: „voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, aşa încât ziua aceea să vă surprindă ca un hoţ”. De ce nu suntem noi în întuneric? Pentru că Dumnezeu a descoperit Cuvântul Său. Și, preaiubiților, Dumnezeul cerului să fie lăudat, Numele Lui să fie slăvit: niciodată Cuvântul Său nu a fost descoperit în toate detaliile, într-un mod atât de minunat, precum în ziua și în timpul nostru. 

Preaiubiților, Domnul nostru a spus în mod repetat: „Când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se”… Noi le vedem întâmplându-se. „Când vor spune «Pace şi siguranţă!», atunci!”, atunci… ȘI TIMPUL A SOSIT. CEASUL A SOSIT! Acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu, ca să se pregătească, să fie gata pentru revenirea Mirelui. Și toți cei ce fac parte din Mireasa lui Hristos vor auzi glasul Mirelui și se vor pregăti pentru revenirea Domnului și Salvatorului nostru. Binecuvântările lui Dumnezeu să fie peste voi, este rugăciunea mea. Pregătiți-vă să întâlniți Mirele! Venirea Lui este foarte aproape. Dumnezeu să vă binecuvânteze, în Numele sfânt al lui Isus. Amin.