Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Andere Länder

Prepis Internetového zhrnutia - Jún 2014 / Ewald Frank
Milovaní bratia a sestry v Kristu,

hovorí k vám brat Frank z medzinárodného misijného centra v Krefelde v Nemecku. 

Ak sme to už mnohokrát zažili, prišli ľudia z východu a západu, zo severu a juhu, z celej Európy a taktiež zo zámorských krajín, aby počuli pravé a vzácne Božie Slovo.

Hovorili sme aj o tom, čo sa udialo len nedávno. Cestovali sme so 195 osobami do Izraela. Veriaci z rôznych krajín opäť navštívili všetky biblicky významné mestá a lokality. Potom sme sa dozvedeli, že Blízky východ a Jeruzalem navštívi aj pápež.

Bratia a sestry, Slovo Božie nám a pre nás znamená všetko. A ako viete, v 1. Tesaloničanom 5, vo veršoch 1 až 5 hovorí apoštol Pavol o čase, v ktorom budú hovoriť: „pokoj a bezpečnosť… vtedy náhle príde na nich zahynutie“. Takže sme zo Slova Božieho porozumeli, ako je táto vec v našom čase naliehavá. Jeruzalem sa v Biblii spomína 780-krát a hora Sion 157-krát. Nechcem zachádzať do podrobností a zmieňovať iné náboženstvá, ale porozumeli sme, že Jeruzalem je mestom, ktoré si Boh vyvolil pre Seba a Svoj ľud. Takže musíme pochopiť, čo sa deje predtým, ako bude Kristus, náš Pán kraľovať na hore Sion. Hovoria o tom mnohé miesta Písma.

V pondelok 26. mája bol pápež František v Jeruzaleme. Navštívil vrchnú sálu na hore Sion. Bol to jediný program, ktorý som sledoval – keď vo vrchnej sále slávil katolícku omšu. A milovaní, môžete si predstaviť, čo sa dialo v mojom srdci, v mojej duši. Vrchná sála je miestom, kde mal náš Pán poslednú večeru. V tejto miestnosti nastalo vyliatie Svätého Ducha. A potom vidíme pápeža Františka vo vynovenej a vyzdobenej vrchnej sále pri slávení omše.

Milovaní, rešpektujem každú osobu, ktorá na zemi žije. A všetci politici a všetky náboženské osobnosti konajú to, čo musia. Nastolenie mieru je naliehavou témou tejto hodiny. Nie mieru v New Yorku ani v Moskve, ale mieru v Jeruzaleme, mieru vo Svätej zemi. A priatelia, veci naberajú svoj tvar. A ako ďalšie sa nasledujúcu nedeľu 8. júna – keď slávime vyliatie Svätého Ducha a pripomíname si deň Letníc – pán Peres a pán Abbas stretnú nielen vo Vatikáne, ale aj v rezidencii pápeža Františka a budú sa modliť za mier – za trvalý mier. A zaznel výrok: „Mier teraz!“, „Bezpečnosť teraz!“ Nie niekedy v budúcnosti, ale teraz, teraz. Viete si predstaviť, keď sa bude modliť pán Abbas, tak sa musí pozerať smerom na východ, smerom k Mekke, chrbtom k Jeruzalemu, a keď sa bude modliť pán Peres, bude sa pozerať smerom k Jeruzalemu, chrbtom k Mekke. Treťou otázkou je: kam sa bude pozerať pápež a ku komu sa bude modliť on? Ku komu sa bude modliť? Uvidíme budúcu nedeľu.

Ale milovaní, toto musím povedať: Dosiahli sme záverečné okamihy času milosti. Boží prorok pre náš čas povedal, že dve veci sa stanú približne v rovnakom čase – mierová zmluva a vytrhnutie. A v jednom výroku povedal: „Vytrhnutie nastane a potom bude podpísaná mierová zmluva.“ Takže moja otázka znie: Ako blízko sme k návratu Krista, nášho Pána a Spasiteľa?

Milovaní, jedna z mnohých otázok, ktoré mi boli položené, znela: „Prečo je uprostred zvesti tejto hodiny toľko smerov?“ Moja odpoveď je veľmi priama, ale taktiež veľmi prísna, bez kompromisov: Vo zvesti tejto hodiny existuje len jeden smer. Zvesť hodiny je zasľúbené Božie Slovo pre dnešok. A každý výklad je lož a je mimo Slova a mimo zvesti tejto hodiny. Musíme preto pochopiť: Je len jedna Cirkev, jedna Nevesta a Božie Slovo je jediná pravda a žiadne miesto Písma nepripúšťa vlastný výklad. Priatelia, s božskou autoritou Božieho Svätého Slova musím povedať: Počujeme dnes o tomto a onom smere, o hromoch, o tomto i onom… a všetci hovoria: „Sme vo zvesti!“ Nie! A ešte raz: Nie! Zvesť je Slovo Božie! Ak nenachádzate zasľúbenie v Božom Slove, komu veríte? Čo kážete? Ak vaše učenie nie je v Slove, je mimo Slova, a preto mi dovoľte v mene Pána Ježiša Krista povedať toto: Je len jedna Nevesta a tá je Nevestou Slova – Slovo so Slovom! Žiadny výklad, žiadne vysvetľovanie, žiadne diskusie, ale pravé semeno Všemohúceho Boha – Nevesta Krista.

A pretože je návrat Ježiša Krista blízko a všade vidíme naplnené predpovede, proroctvá a zasľúbenia Biblie, musíme v božskej autorite povedať: „Pozdvihnite svoje hlavy, pretože sa vaše vykúpenie priblížilo!“ Zvesť hodiny nás má priviesť späť na pôvodný základ, k pôvodnému Slovu Božiemu, na samý začiatok, pretože Ježiš Kristus je Alfa a Omega, Prvý a Posledný. Prvé a posledné kázanie musia byť rovnaké. Prvý a posledný krst musia byť rovnaké. Všetko musí byť obnovené na pôvodnom základe, ktorý položili apoštoli a proroci. 

William Branham nepriniesol nové náboženstvo. William Branham bol muž poslaný od Boha, zasľúbený prorok pre dnešok, aby nás pred dňom Pána navrátil späť. Som rád, že som poznal Pána ešte skôr, než som spoznal proroka. Rešpektujem proroka tak ako žiadny človek na zemi, pretože som ho osobne poznal 10 rokov. Bol som svedkom jeho služby, videl som, čo Boh konal, som očitý svedok. a preložil som všetky jeho kázania do nemeckého jazyka. Poznám zvesť veľmi dobre. Nenachádza sa mimo Slova, je to Sväté Božie Slovo a my berieme každý výrok späť do Písma.

Milovaní, nech má Boh Svoju cestu so Svojím ľudom.

Pavol napísal v 1. Tesaloničanom 5 o dni Pánovom, o tom, keď budú hovoriť: „Pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle príde na nich zahynutie…“ Ten istý apoštol Pavol napísal: „Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň zachvátil ako zlodej.“ Prečo nie sme v tme? Pretože Boh zjavil Svoje Slovo. A milovaní, nech je chválený Boh nebies, nech je Jeho meno oslávené! Jeho Slovo nebolo nikdy zjavené tak podrobne a takým úžasným spôsobom, ako to je dnes.

Milovaní, náš Pán opakovane povedal: „Keď uvidíte, že sa tieto veci dejú…“ My vidíme ako sa dejú. „Keď budú hovoriť: Pokoj a bezpečnosť, vtedy…“ A tento čas je tu, hodina prišla! Toto je Boží čas pre Boží ľud, aby sa pripravil, aby bol pripravený na návrat Ženícha. A všetci, ktorí sú časťou Nevesty Krista, budú počuť Ženíchov hlas a pripravia sa na Návrat nášho Pána a Spasiteľa.

Mojou modlitbou je, aby na vás spočinuli Božie požehnania. Pripravte sa na stretnutie so Ženíchom. Jeho príchod je veľmi blízko.

Boh vám žehnaj v Ježišovom svätom mene. Amen.