Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

“Voici, je vous l’ai dit à l’avance” (Matth. 24.25).