Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Scrisoare circulară - martie 2007 - Adevărata mărturisire