Misiunea Liberă

Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. Evrei 13:8

Limba:

Alte ţări
„Исус Христос е същият вчера днес и до века.“

(Евреи 13:8)

ВЕСТНИК НА МИСИЯТА АПРИЛ 2017

Юбилейно издание
Служещ 55 години по поръчението на Бог

Сърдечно поздравявам всички братя и сестри по целият свят в скъпоценното име на нашият Господ Исус Христос със слово от Откровение 1:1:

„Откровението от Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите Си онова, което има да стане скоро; а Христос прати та го яви чрез ангела Си на Своя слуга Иоан“

Апостол Йоан бил слуга, на когото била разкрита пророческата част от спасителния план. Апостол Павел бил слуга, на когото било разкрито всичко, което щяло да стане в периода на милостта чак до завръщането на Христос.

Павел е могъл да напише: „Благодаря на Христа Исуса, нашия Господ, Който ми даде сила, че ме счете за верен и ме настани на службата“ (1 Тимотей 1:12). Същото мога да кажа за себе си. А и следващото остава вярно: „И Бог е поставил някои в църквата да бъдат: първо апостоли, второ пророци, трето учители, други да правят чудеса, някои имат изцелителни дарби, други с дарби на помагания, на управлявания, на говорене разни езици“ (1 Кор. 12:28).

Съгласно Своят спасителен план, Самият Господ Бог е поставил служби в Църквата Си. В нашето време особената служба на Уилям Бранхам е имала историческо-спасително значение за Църквата по целия свят и чрез същата тази служба последната Вест предшества второто идване на Христос.

Господ е казал на Йеремия: „Не думай – Дете съм (бил съм на 29 години); защото при всичките, при които ще те пратя, ще идеш, и всичко, що ти заповядвам, ще кажеш… Право си видял; защото Аз бързам да изпълня словото Си… Те ще воюват против тебе, Но няма да ти надвият; Защото Аз съм с тебе, за да те избавям, казва Господ“ (Еремия 1:7, 12, 19).

На Първосвещеника Исус е било казано: „Така казва Господ на Силите: Ако ходиш в пътищата Ми, и ако пазиш наредбите Ми, тогава ти пак ще пазиш дома Ми, и пак ще пазиш дворовете Ми, и ще ти дам свободен достъп между стоящите тук“ (Захария 3:7).

В действителност Бог е възвестил на пророците и апостолите Си онова, което е предназначил за Своите още от вечността, а през този последен период от време го е възвестил и на нас. Словото и Божието решение никога преди не са били разкрити толкова подробно и с такава яснота, както в нашето време.

В различните вестници на мисията съм писал за много години и съм споменавал различни преживявания директно свързани със службата, която Самият Господ ми заповяда да изпълнявам на 2. април 1962-ра година.

Понеже братята служители ме помолиха, още веднъж ще разкажа накратко няколко лични неща. Както ви е известно, роден съм през декември 1933-та година в района на град Данциг, който тогава е бил в Западна Прусия. След бягството през 1945-та година заедно с родителите, братята и сестрите ми от военния фронт, от март 1945-та година живеехме в северна Германия. От 1947-та година посещавах евангелизации и международни християнски конференции, най-вече във Хамбург. През 1948-та година преживях спасението си и бях покръстен, през 1949-та година преживях кръщението си със Светия Дух и посветих живота си на моят Господ и Изкупител Исус Христос.

Често посещавах конференции в Eлимската пeтдесятна църква на Бахштрассе и конференции в Свободната пeтдесятна църква на Аймсбютелерштрассе в Хамбург. Следвоенните години Светия Дух действаше особено много при бежанците и преселниците; имаше кръщения с Духа, когато по време на молитвата цялата църква възпяваше Бог на различни езици в хармония.

През 1949-та година на една петдесятна конференция на американския евангелист Герман Хал, който през 1945-та година е снимал последиците на атомно бомбардиране на Хирошима като армейски репортер, чух за Уилям Бранхам за първи път. Алберт Гец по-късно написал за него и за онези изключителни неща, които ставали по време на неговата служба, в списанието си „Повече светлина“. Също така е публикувал немският превод на книгата на Гордън Линдзи „Уилям Бранхам. Мъж, изпратен от Бога“.

От януари 1952-та година живеех в Крефелд. Там имаше една малка петдесятна църква, в която ме каниха да слушам проповед. Това, което прочетох в книгата „Уилям Бранхам. Мъж, изпратен от Бога“ събуди в мен желание да чуя този човек лично.

През август 1955 г. изживях благословените събрания на брат Бранхам в Карлсруе. Неговата простота и смирение силно ме впечатлиха. На тези събрания видяхме в действие дарбата на изцеление заедно с пророческата дарба да вижда във виденията точно това от живота на болните в молитвената поредица, което Бог е разкривал в онзи момент. Пред нас беше същата служба, която е описана в Евангелието. Слепите наистина проглеждаха, а парализираните и тежко болните оздравяваха пред очите ни. Проповядваше се пълното Евангелие на Исус Христос и Бог го потвърждаваше със съпровождащи знамения (Марк 16:20). От първия ден бях убеден, че никой не може да върши такива дела, каквито се случваха там, ако Бог не е с него и не ги върши Самия Той. Събранията бяха като в Библията, дни като по времето на апостолите. Аз лично ги чух и видях през август 1955 г. в Карлсруе.

Беше ми известно, как учат, вярват и кръщават в различните църквите. Затова за мен беше важно да разбера, в какво вярва и какво учи този Божи човек, тъй като Бог потвърждаваше Словото на място пред хиляди хора. С това желание взех участие в голямата конференция Voice of Healing (Гласа на изцелението), която беше организирана от Гордън Линдзи през 1958 година от 6 до 15 юни в Далас, Тексас, САЩ. По времето на сутрешните и следобедните събирания говориха световно известни евангелисти, но брат Бранхам беше главният говорител на вечерните събирания. Така имах възможност да направя разлика помежду тях. Бяха ми достатъчни първите три дни за да разбера, че разликата между брат Бранхам и всичките други евангелисти беше Божията легитимност на неговата служба.

Преди вечерното събрание на 12-ти юни 1958-ма година в град Далас имах възможност да говоря с него и му казах: „Брат Бранхам, виждам разликата между теб и всички останали евангелисти. Бих желал да зная, в какво вярваш и какво учиш.“ Отговора му беше: „Аз имам Послание, което трябва да разпространявам. После отиди при Лео Мерсиер, който записва тези проповеди на магнетофонни ленти, и го помоли да ти даде няколко…“ На края на разговора той ми каза: „Брат Франк, с това Послание ще се завърнеш в Германия“. По онова време живеех вече 2 години и половина в Канада. Тогава чух за първи път за Посланието. На края в разговора ни се прегърнахме. На следващия ден отидох при брат Мерсиер и той ми даде 5 проповеди на магнетофонни ленти. Оставих му адреса си и оттогава получавах по пощата всяка една проповед на брат Бранхам.

Conţinut 1 2 3 4 5 6