Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Jubilejní vydání - 55 let v pověření Božím působící
Zj.1:1: „Zjevení Ježíše Krista, které dal jemu Bůh, aby ukázal služebníkům svým, které věci měly by se dít brzo, On pak zjevil, poslav je skrze anděla svého, služebníku svému Janovi.“