Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Predica de la Krefeld, Duminică, 5 iunie 2016, ora 10:30 / Ewald Frank

Watch Video - Krefeld - June 05, 2016 10:00