Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни

Predica de la Krefeld, Duminică, 5 iunie 2016, ora 10:30 / Ewald Frank

Watch Video - Krefeld - June 05, 2016 10:00