Ազատ քրիստոնյա մարդկանց առաքելություն

Հիսուս Քրիստոսը նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան: Եբր. 13:8

Լեզու:

Other Countries

Krefeld, Missions-Zentrum, January 05, 2020 10:00

Ewald Frank


Loading the player ...


english լսել Բեռնել MP3
english լսել Բեռնել MP3
german լսել Բեռնել MP3
german լսել Բեռնել MP3
french լսել Բեռնել MP3
french լսել Բեռնել MP3
spain լսել Բեռնել MP3 դիտել
italian լսել Բեռնել MP3 դիտել
italian լսել Բեռնել MP3 դիտել
czech լսել Բեռնել MP3 դիտել
polish լսել Բեռնել MP3 դիտել
polish լսել Բեռնել MP3 դիտել
hungarian լսել Բեռնել MP3 դիտել
hungarian լսել Բեռնել MP3 դիտել
romanian լսել Բեռնել MP3
portugal լսել Բեռնել MP3 դիտել
serbo-croatian լսել Բեռնել MP3 դիտել
russian լսել Բեռնել MP3
bulgarian լսել Բեռնել MP3
bulgarian լսել Բեռնել MP3