Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

42. Welt fallt auseinander, April 12, 1963 10:00

William Branham


Loading the player ...


njemački Slušati Download MP3
francuski Slušati Download MP3
češki SluÅ¡ati Download MP3