Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

41. Die lebendigmachende Kraft, April 18, 1965 10:00

William Branham


Loading the player ...


njemački Slušati Download MP3
francuski Slušati Download MP3
češki SluÅ¡ati Download MP3