Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Iné krajiny

02. Die Handschrift an der Wand, March 09, 1958 10:00

William Branham


Loading the player ...


nemecky Počúvať Stiahnuť MP3
česky Počúvať Stiahnuť MP3