Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Znamení – Důkaz, February 08, 1964 10:00

William Branham


Loading the player ...


česky Počúvať Stiahnuť MP3