Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Vyvolení, January 09, 1958 10:00

William Branham


Loading the player ...


česky Počúvať Stiahnuť MP3