Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Se za Něho stydět, July 11, 1965 10:00

William Branham


Loading the player ...


česky Poslouchat Stáhnout MP3