Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Iné krajiny

Sborový pořádek, December 26, 1963 10:00

William Branham


Loading the player ...


česky Počúvať Stiahnuť MP3