Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

51. Il faut que vous naissiez de nouveau, December 31, 1961 10:00

William Branham


Loading the player ...


francuski Slušati Download MP3