Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

19. Posséder la porte de ses ennemis, March 22, 1964 10:00

William Branham


Loading the player ...


nemecky Počúvať Stiahnuť MP3
francúzky Počúvať Stiahnuť MP3
česky Počúvať Stiahnuť MP3