Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни

04. Aujourd'hui cette écriture est accomplie, February 19, 1965 10:00

William Branham


Loading the player ...


Немски Слушайте Изтегли MP3
Френски Слушайте Изтегли MP3
Чешки Слушайте Изтегли MP3
Румънски Слушайте Изтегли MP3