Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Iné krajiny

Krefeld, Missions-Zentrum, July 01, 2012 09:30

Ewald Frank


Loading the player ...


nemecky Počúvať Stiahnuť MP3
francúzky Počúvať Stiahnuť MP3
španielsky Počúvať Stiahnuť MP3
taliansky Počúvať Stiahnuť MP3 Pozerať
česky Počúvať Stiahnuť MP3
polsky Počúvať Stiahnuť MP3
maďarsky Počúvať Stiahnuť MP3
rumunsky Počúvať Stiahnuť MP3
portugalsky Počúvať Stiahnuť MP3
srbo-chorvátsky Počúvať Stiahnuť MP3
rusky Počúvať Stiahnuť MP3
fínsky Počúvať Stiahnuť MP3