Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Pretoria, Methodist City Mission , July 08, 2011 10:00

Ewald Frank


Loading the player ...


anglicky Počúvať Stiahnuť MP3 Pozerať