Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Brasov, Hall of Sports, August 19, 2000 17:00

Ewald Frank


Loading the player ...


anglicky Počúvať Stiahnuť MP3