Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Palermo, Hotel Jolly, December 09, 2007 10:30

Ewald Frank


Loading the player ...


nemecky Počúvať Stiahnuť MP3 Pozerať
nemecky Počúvať Stiahnuť WMV Pozerať
taliansky Počúvať Stiahnuť MP3 Pozerať