Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Zurich, Volkshaus - Weisser Saal, April 24, 1988 14:00

Ewald Frank


Loading the player ...


anglicky Počúvať Stiahnuť MP3
nemecky Počúvať Stiahnuť MP3
španielsky Počúvať Stiahnuť MP3
česky Počúvať Stiahnuť MP3
polsky Počúvať Stiahnuť MP3
maďarsky Počúvať Stiahnuť MP3
rumunsky Počúvať Stiahnuť MP3
srbo-chorvátsky Počúvať Stiahnuť MP3
rusky Počúvať Stiahnuť MP3