Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Ingolstadt » October 27, 2006 19:00

Místo: Ingolstadt - Ev. Lukas Kirche, Christoph von Schmidtstr. 12, Germany

- blob or text -


Kázáni z tohoto shromáždění

Ješte nejsou dostupná žádné audio/video záznamy anebo propisy tohoto shromáždení.


Předchozí shromáždění

  • October 27, 2006 19:00

    Ješte nejsou dostupná žádné audio/video záznamy anebo propisy tohoto shromáždení.