Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Jiné krajiny

Praha » April 16, 2006 14:00

Místo: Praha - , ul. 5. kvetna, Czech Republic
Kázáni z tohoto shromáždění