Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Praha » April 16, 2006 14:00

Mjesto Praha - , ul. 5. kvetna, Czech Republic
Propovijedi sa ovog sastanka