Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Lossburg » February 24, 2006 17:00

Mjesto Lossburg - Landhaus Benz, Auchtweide 30, 72290, Germany
Propovijedi sa ovog sastanka

Nema još ni snimka ni teksta


Zadnji sastanci