Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Jiné krajiny

Manila » June 09, 2019 10:00

All times are local.

Místo: Manila - Place, Philippines
Kázáni z tohoto shromáždění