Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Jiné krajiny

Pitesti » June 22, 2019 14:00

Místo: Pitesti - Place, Romania
Kázáni z tohoto shromáždění