Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

London » November 19, 2017 16:30

Mjesto London - London Pakistan assembly, United Kingdom
Propovijedi sa ovog sastanka