Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Kuwait city » November 16, 2017 19:00

Místo: Kuwait city - Kuwait, Kuwait
Kázáni z tohoto shromáždění