Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Banhrain » November 18, 2017 18:30

The meeting with brother Frank will start at 18:30 local time, which is 16:30 CET.


Miesto: Banhrain - Bahrain, Church Villa no.15 Sageya, Bahrain
Kázania z tohoto zhromaždenia


Predchádzajúce zhromaždenia