Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Banhrain » November 18, 2017 18:30

The meeting with brother Frank will start at 18:30 local time, which is 16:30 CET.


Mjesto Banhrain - Bahrain, Church Villa no.15 Sageya, Bahrain
Propovijedi sa ovog sastanka