Ազատ քրիստոնյա մարդկանց առաքելություն

Հիսուս Քրիստոսը նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան: Եբր. 13:8

Լեզու:

Yangon » September 08, 2017 12:00

All times are local.

Place: Yangon - Lai Baptist Church Mayangon, Myanmar
Sermons from this meeting