Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Yangon » September 08, 2017 12:00

All times are local.

Mjesto Yangon - Lai Baptist Church Mayangon, Myanmar
Propovijedi sa ovog sastanka