Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Lagos » September 09, 2016 17:00

Meeting with missionary Ewald Frank. More info comming soon.

Mjesto Lagos - Lagos Meeting Place, Kudirat Abiola way, Oregun, Ikeja, Nigeria
Propovijedi sa ovog sastanka

Nema još ni snimka ni teksta


Zadnji sastanci