Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Dar Es Salam » March 19, 2016 15:00

Meeting with missionary Ewald Frank in Dar Es Salam, Tanzania.
LIVE broadcast


Program of the meetings:

1. Nairobi, Kenya - Sunday, 13. 3. 10:00
2. Nairobi, Kenya - Monday 14. 3 16:00
3. Kigali, Rwanda - Tuesday, 15. 3. 14.00 GMT
4. Kampala, Uganda - Wednesday, 16. 3., 15:00 GMT
5. Dar Es Salam, Tanzania - Saturday 19. 3. 15:00 GMT


Mjesto Dar Es Salam - Meeting place Dar Es Salam, Tanzania
Propovijedi sa ovog sastanka

Nema još ni snimka ni teksta


Zadnji sastanci