Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Nairobi » March 13, 2016 10:00

Meeting with missionary Ewald Frank.

Mjesto Nairobi - The Lord's Gathering Fellowship Church, Outer Ring Road, Kenya
Propovijedi sa ovog sastanka

Nema još ni snimka ni teksta


Zadnji sastanci