Ujumbe ya watu wa uhuru

Yesu Kristo ni sawa sawa Jana, leo na hata milele. Ebr.13.8

Lugha:

Inchi ingine

Cotonou » April 09, 2016 16:00

Meeting with missionary Ewald Frank in Cotonou, Benin.
LIVE broadcast:


Mahali: Cotonou - Congress palace, Benin
Mahubiri kutokea ku iyi makutano:

Rekodi awo nakala ya makutano iyi bado fanyiwa, tafadhali rudia apa baadaye.


Makutano ya siku iyi, upia