Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Bačka Palanka » December 13, 2015 17:00

Sonntag 13. 12. 2015 17:00
Address: Kralja Petra I 5, Bačka Palanka

Mjesto Bačka Palanka - Meeting place, Kralja Petra I 5, Serbia and Montenegro
Propovijedi sa ovog sastanka