Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Kolwezi » July 14, 2015 14:00

Kázáni z tohoto shromáždění