Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Târgu-Mureş » August 15, 2015 14:00Miesto: Târgu-Mureş - Sala Polivalenta Târgu-Mureş, Romania

Meeting with missionary Ewald FrankFacebook infoKázania z tohoto zhromaždenia