Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Târgu-Mureş » August 15, 2015 14:00Mjesto Târgu-Mureş - Sala Polivalenta Târgu-Mureş, Romania

Meeting with missionary Ewald FrankFacebook infoPropovijedi sa ovog sastanka