Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Iné krajiny

Chişinău » June 13, 2015 14:00

Miesto: Chişinău - Teatrului A.P. Cehov, Moldova
Kázania z tohoto zhromaždenia


Predchádzajúce zhromaždenia