Ազատ քրիստոնյա մարդկանց առաքելություն

Հիսուս Քրիստոսը նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան: Եբր. 13:8

Լեզու:

Chişinău » June 13, 2015 14:00

Place: Chişinău - Teatrului A.P. Cehov, Moldova
Sermons from this meeting